Szukaj
Filters

Zgłaszanie reklamacji

Informujemy, że działalność serwisu gwarancyjnego została zamknięta w związku z zakończeniem działalności firmy. Zakończenie działalności wynika z wydanego postanowienia wskazanego poniżej. Mając świadomość spowodowanych tym faktem niedogodności dążymy do znalezienia rozwiązania  umożliwiającego realizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w najbliższym czasie.

Produkty, które zostały naprawione przed datą ogłoszenia upadłości zostaną niezwłocznie odesłane do klientów w najbliższych dniach. Natomiast produkty, które nie zostały naprawione zostaną odesłane do właścicieli bez naprawy, jednakże właściciele tych produktów mają możliwość zgłaszania swoich roszczeń w zgłoszeniu wierzytelności podając wartość roszczeń w PLN (koszt naprawy produktu), wysyłając zgłoszenie w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o upadłości  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie nie zostało jeszcze opublikowane. Powiadomienie o tym fakcie zostanie zamieszczone na stronie Spółki bezpośrednio po ukazaniu się obwieszczenia w MSiG.

Więcej szczegółów dotyczących serwisu pod numerem telefonu: 61 646 02 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15)„Niniejszym zawiadamiamy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 10 lipca 2019r.  wydanym w sprawie  XI GU 151/19 ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku Dłużnika GOCLEVER   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000264176.       
 

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo upadłościowe z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłościową, która jest przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli upadłego. Na mocy art. 91 ust. 2 przywołanej ustawy zobowiązania majątkowe niepieniężne z gwarancji i rękojmi zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne. Z tego względu naprawy gwarancyjne nie będą realizowane, a zamawiający jest zobowiązany wyliczyć wysokość zobowiązania  i zgłosić wierzytelność Sędziemu Komisarzowi w sprawie XI GU 151/19 prowadzonej przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Poznań, ul. Młyńska 1A.” 

Syndyk: Małgorzata Kalińska, tel. 61 830 27 92 (w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 14.00).