Hledat
Filters

RMA Complaint

Informujemy, że działalność serwisu gwarancyjnego została zamknięta w związku z zakończeniem działalności firmy. Zakończenie działalności wynika z wydanego postanowienia wskazanego poniżej. Mając świadomość spowodowanych tym faktem niedogodności dążymy do znalezienia rozwiązania  umożliwiającego realizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w najbliższym czasie.


„Niniejszym zawiadamiamy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 10 lipca 2019r.  wydanym w sprawie  XI GU 151/19 ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku Dłużnika GOCLEVER   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000264176.       
 

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo upadłościowe z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłościową, która jest przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli upadłego. Na mocy art. 91 ust. 2 przywołanej ustawy zobowiązania majątkowe niepieniężne z gwarancji i rękojmi zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne. Z tego względu naprawy gwarancyjne nie będą realizowane, a zamawiający jest zobowiązany wyliczyć wysokość zobowiązania  i zgłosić wierzytelność Sędziemu Komisarzowi w sprawie XI GU 151/19 prowadzonej przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Poznań, ul. Młyńska 1A.”

Syndyk: Małgorzata Kalińska, tel. 61 830 27 92 (w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 15.00).